OUR PRODUCERS

SAKE

AKISHIKA SHUZO

OSAKA

CHIYO SHUZO

NARA

CHIKUMA NISHIKI

NAGANO

CHOCHIN SHUZO

AICHI

FUJIICHI SHUZO

AICHI

KAMEMAN SHUZO

KUMAMOTO

KIREI SHUZO

HIROSHIMA

MII NO KOTOBUKI

FUKUOKA

MIWASAKURA SHUZO

HIROSHIMA

MIYOSHINO JOZO

NARA

MUKAI SHUZO

KYOTO

NAKANO BC

WAKAYAMA

OKAMURA HONKE

SHIGA

SUGII SHUZO

SHIZUOKA

UEHARA SHUZO

SHIGA

FUKUCHIYO SHUZO

SAGA

KIDOIZUMI SHUZO

CHIBA

MARUO HONTEN

KAGAWA

MIOYA SHUZO

ISHIKAWA

MIYAKO BIJIN

AWAJISHIMA

MORIKI SHUZO

MIE

MUTEMUKA SHUZO

KOCHI

NAKA SHUZO

TOKUSHIMA

OMI SHUZO

SHIGA

TERADA HONKE

CHIBA


GIFT CARD


BARREL AGED SHOCHU

WHISKY

WHITE OAK

AKASHI

SUGII SHUZO

SHIZUOKA


LIQUEURS

YUZUSHU & UMESHU


COOKING ESSENTIALS

SAKE DRINKWARE